POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Ochrona danych i informacji osobowych

1.  Administratorem danych osobowych jest  Korab Wisełka & Spa, www.korabwiselka.pl, ul. Obrońców Westerplatte 16, 72-513 Wisełka, woj.Zachodniopomorskie

która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów podczas obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.

2. Korab Wisełka & Spa zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. , w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych Klientów do rezerwacji noclegów prowadzona przez Korab Wisełka & Spa jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

§ 2
Kwestie techniczne

1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. Korab Wisełka & Spa wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Korab Wisełka & Spa, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

3. Dane nie są udostępniane stronom trzecim,  przetwarzane dane są jedynie do celów meldunkowych pobytu w Rezydecji Wisełka Korab& Spa. 

§ 3
Informacja Handlowa

Administrator zastrzega dla siebie prawo do wysyłania Klientowi niezapowiedzianych wiadomości dla celów marketingowych. Klient może w każdym momencie i bez podania przyczyn zgłosić administratorowi o zaprzestaniu wysyłania ofert marketingowych.

§ 4
Dane osobowe

1. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane podczas rezerwacji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

 

                                                                                                             § 5

                                                                          Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. Zarządzanie danymi gości: Wykonanie lub przygotowanie umowy
  2. Marketing bezpośredni: oferty, newsletter od Korab Wisełka & Spa
  3. Obowiązek prawny art. 6 ustęp 1 RODO
  4. Administrator uzyskuje jednoznaczną zgodę klienta na poszczególne usługi (elektroniczny newsletter, zapisywanie danych w systemie marketingowym). Ta zgoda może zostać odwołana w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.                                                                        

 

                                                                                                          § 6

                                                                    Rodzaje danych udostępnione przez klienta:
Data przyjazdu; Data wyjazdu; Numer pokoju; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Obywatelstwo; Adres(y); Osoba towarzysząca; Dzieci; Wiek dzieci
                                                                    Dodatkowe dane zapisane podczas rezerwacji online:
Telefon; Adres(y) e-mail; Adres do faktury; Numer rezerwacji; Informacje dotyczące płatności

 

                                                                                                         § 7

                                                                                                    Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu Korab Wisełka & Spa prosimy kierować do działu rezerwacji w Recepcji.

 

 

 

Recepcja tel.kom. +48 503 430 444